Gestions creatives


www.gestionscreatives.udl.cat


Informació grups

La modalitat Gestions Creatives del Grau en Educació Infantil s’imparteix en grup de matí (50 places) i en grup de tarda (40 places). Per escollir torn (matí/tarda) l’estudiantat haurà de realitzar la matrícula en el dia i l'hora assignats en funció de la nota d'accés. Un cop exhaurides les places de qualsevol dels grups, l’alumnat s’haurà de matricular en el grup amb places lliures.


Coordinació

Pepa Valls Gabernet
Despatx 2.16
Horari d'atenció:
dimarts de 9.00 a 12.00h
fepts.coordgeicrea@udl.cat

Què és Gestions Creatives?

La realitat educativa està en procés d’anar redefinint les seves geografies. Els darrers avenços de la pedagogia, la psicologia, la neurociència i les diferents àrees conceptuals han comportat que  cada cop hi hagi més escoles que es plantegin transformar profundament metodologies, organitzacions i arquitectures. El grau d’educació infantil en GESTIONS CREATIVES pretén oferir una formació  que doni resposta a aquest nou escenari en constant ®evolució. 

Quins són els eixos vertebradors del projecte?

 • Desenvolupament de la creativitat
 • Autogestió del propi aprenentatge
 • Relació Universitat- Comunitat

Com s'estructura?

Gestions Creatives combina les classes teòriques amb el treball en espais d’aprenentatge entesos com a laboratoris d’investigació permanent on es proposen diverses accions creatives (reptes que han de ser resolts per les i els alumnes de forma autogestionada i creativa amb l’orientació de tot l’equip de professors del grau) que conviden a l’acció, el debat i la reflexió. L’estructura de les matèries s’articula a l’entorn de les àrees del currículum oficial, les matèries formatives en l’àmbit psicopedagògic, les pràctiques externes en centres educatius i els continguts optatius.

Quins són els avantatges de formar-se en gestions creatives?

 • La vinculació de la TEORIA amb L’ACCIÓ comporta un millor desenvolupament de competències professionals.
 • La relació de les diferents matèries del pla d’estudis amb les Accions Creatives des de la TRANSDISCIPLINARIETAT permet una millor comprensió i anàlisi dels continguts conceptuals.
 • El desenvolupament de la CREATIVITAT a partir de la producció, la incertesa, el diàleg, el procés d’assaig/error... afavoreix una millor preparació professional per donar resposta a l’escola del segle XXI.
 • L’AUTOGESTIÓ del propi aprenentatge (en els espais i a través de les accions) fomenta la coresponsabilitat, l’autonomia i l’apoderament personal i professional.
 • La relació UNIVERSITAT-COMUNITAT , la participació en la vida col·lectiva i comunitària exercint una ciutadania activa, desenvolupa un compromís social que pot comportar un gran benefici per a l'individu i per a la societat. Aquesta educació dialògica entre les persones i l’entorn aprofundeix en els principis democràtics i ofereix l’oportunitat de participar des de la igualtat.

Quins compromisos implica?

 • Interès per adquirir els coneixements teòrics propis del món de la infància.
 • Passió per l’aprenentatge.
 • Curiositat.
 • Disponibilitat per desenvolupar accions en la comunitat. Gust pel treball col·lectiu i l’ emprenedoria social.
 • Interès per desenvolupar projectes personals i professionals.

Pla d'estudis

240 crèdits (60 per curs)