Exàmens i evidències

Exàmens 2021-22

Grup Gestions Creatives
1r semestre 1r curs 2n curs 3r curs
2n semestre 1r curs 2n curs 3r curs

Actualitzat 04/04/2022

Grup Infantil Tarda
1r semestre 1r curs 2n curs 3r curs
2n semestre 1r curs 2n curs 3r curs

Actualitzat 21/02/2022

 

Evidències 2021-22

Grup Gestions Creatives
1r semestre 1r curs 2n curs 3r curs
2n semestre 1r curs 2n curs 3r curs

 

Grup Infantil Tarda
1r semestre 1r curs 2n curs 3r curs
2n semestre 1r curs 2n curs 3r curs

Actualitzat 23/02/2022