Guías docentes de cursos anteriores

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100700 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT (0-6) T 6
100705 SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ T 6
100709 ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS I T 6
100715 APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS B 6
100753 AUTOGESTIÓ DE L'APRENENTATGE O 6
100756 L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL I T 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100707 DESENVOLUPAMENT SALUDABLE A LA INFANCIA I T 6
100712 OBSERVACIÓ SISTEMÀTICA I ANÀLISI DE CONTEXTOS I T 6
100718 TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ EN LLENGUA CATALANA B 6
100721 MÚSICA EN L'EDUCACIÓ INFANTIL B 6
100757 L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL II T 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100701 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DE L'APRENENTATGE (0-6) T 6
100708 DESENVOLUPAMENT SALUDABLE A LA INFANCIA II T 6
100716 APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES DE LA NATURA B 6
100719 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA EN EDUCACIÓ INFANTIL B 6
100722 ARTS VISUALS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100703 DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT T 6
100706 ACCIÓ TUTORIAL EN L'EDUCACIÓ INFANTIL T 6
100713 OBSERVACIÓ SISTEMÀTICA I ANÀLISI DE CONTEXTOS II T 6
100724 PRÀCTIQUES ESCOLARS I B 6
100758 TECNOLOGIES DIGITALS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL T 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100702 PROCESSOS PSICOLÒGICS I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT (0-6) T 6
100704 ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES PER A L'EDUCACIÓ INCLUSIVA T 10
100759 APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES B 6
100761 DIDÀCTICA DE LA LITERATURA EN EDUCACIÓ INFANTIL B 6
100762 EXPRESSIÓ CORPORAL EN L'EDUCACIÓ INFANTIL B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100702 PROCESSOS PSICOLÒGICS I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT (0-6) T 6
100710 ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS II T 6
100741 PRÀCTIQUES ESCOLARS II B 14
100760 TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ B 3
100763 PROJECTES ARTÍSTICS INTEGRATS B 3
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100742 PRÀCTIQUES ESCOLARS III B 20
100764 PRÀCTIQUES ESCOLARS III B 24
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100728 SALUT I MALESTAR DOCENT O 6
100729 INNOVACIÓ EDUCATIVA A TRAVÉS DE LES TIC A L'EDUCACIÓ INFANTIL O 6
100732 PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA O 6
100737 ESCOLA I TERRITORI: L'ESCOLA RURAL O 6
100738 LA MIRADA DE LA CIÈNCIA EN L'ETAPA 0-6 O 6
100743 APRENENTATGE PRIMERENC DE L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA O 6
100744 BIBLIOTEQUES ESCOLARS O 6
100747 ARTS VISUALS I CREATIVITAT O 6
100748 MÚSICA I CREATIVITAT O 6
100749 JOCS, VALORS I DIVERSITAT CULTURAL O 6
100765 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100725 TREBALL DE FI DE GRAU B 10