Programes de mobilitat de la titulació

Programa de pràctiques internacionals

El programa de pràctiques internacionals de la FEPTS té com objectiu realitzar les pràctiques dels graus d'Educació Infantil i Primària a l'estranger. Aquesta convocatòria està dotada amb un ajut econòmic de la FEPTS. Les bases per optar a aquest ajut es publiquen un cop resolta la convocatòria.

Altres programes

Coneix tota la informació dels Programes de Mobilitat (ORI)
http://www.udl.cat/serveis/ori/estudiantat.html

Centres amb convenis signats
Oferta de places Programa de Mobilitat de la UdL: https://udl.moveon4.de/publisher/2/spa