Normativa de la titulació

[Aplicació de gestió de pràctiques]

ECTS

44 ECTS

Matèries

Annex 3. Informe d'avaluació (aquest document substitueix l'annex 3 dels dossiers)

1. Normativa

2. Organització

2.1 Requisits previs

  • Pràctiques 1: sense prerequisits
  • Pràctiques 2: Pràctiques 1 / 100 crèdits
  • Pràctiques 3: 52 crèdits matèries didàctico-disciplinàries / Pràctiques 2

2.2 Calendari de pràctiques

3. Centres de pràctiques

4. Informació per als tutors