GARROTE MARINE, CARLA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Diplomatura / enginyeria tècnica
Departament: PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA I TREBALL SOCIAL
Adreça electrònica: carla.garrote@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Infantil - UdL 1 OBSERVACIÓ SISTEMÀTICA I ANÀLISI DE CONTEXTOS I
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 4 OBSERVACIÓ SISTEMÀTICA I ANÀLISI DE CONTEXTOS I