MESALLES CATENA, IOLANDA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: FILOLOGIA I COMUNICACIÓ
Adreça electrònica: imesalle@xtec.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Infantil - UdL 1 TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ EN LLENGUA CATALANA