MORA VILARDOSA, MARIA TERESA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA I TREBALL SOCIAL
Adreça electrònica: mariateresa.mora@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Psicopedagogia - UdL 1 INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN ELS PROCESSOS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE EN ELS DIFERENTS CONTEXTOS
Grau en Educació Infantil - UdL 2 DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
Grau en Educació Infantil - UdL 2 PRÀCTIQUES ESCOLARS I
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 2 PRÀCTIQUES ESCOLARS I
Grau en Educació Infantil - UdL 3 PRÀCTIQUES ESCOLARS II
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 3 PRÀCTIQUES ESCOLARS II
Grau en Educació Infantil - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Estudio de los processos cognitivos y sociales implicados en el uso educativo de la Web 2.0 en la ESO: Análisis de su impacto en el aprendizaje. 01/01/2010 31/03/2013 MANUELA PIFARRÉ TURMO
Estudio longitudinal del impacto del uso de Internet en el desarrollo de procesos cognitivos, metacognitivos y sociales implicados en el aprendizaje de contenidos curriculares de la ESO. 01/10/2006 30/09/2009 MANUELA PIFARRÉ TURMO