SANSO GALIAY, CLARA MARIA

Categoria: AGREGAT/ADA
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA I TREBALL SOCIAL
Adreça electrònica: clara.sanso@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Primària - UdL 2 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Grau en Educació Infantil - UdL 2 DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 2 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Grau en Psicologia - UdL 3 PRÀCTIQUES I
Grau en Psicologia - UdL 3 PRÀCTIQUES II
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Grau en Psicologia - UdL 4 PRÀCTIQUES III
Grau en Psicologia - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Educació Primària - UdL 4 PRÀCTIQUES III
Grau en Educació Primària - UdL 4 SUPORT EDUCATIU EN LA INCLUSIÓ DE MINORIES
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 PRÀCTIQUES III
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 SUPORT EDUCATIU EN LA INCLUSIÓ DE MINORIES
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 PRÀCTIQUES III
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 SUPORT EDUCATIU EN LA INCLUSIÓ DE MINORIES

Recerca

Grup de recerca: Llengua i Educació
Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Interdependencia lingüística y práctica educativa. Una integración necesaria en la explicación del desarrollo lingüístico del alumnado de origen inmigrante 01/01/2010 31/12/2012 ÁNGEL HUGUET CANALIS
Las Actitudes Lingüísticas de los Escolares provenientes de la Inmigración. Un Instrumento de Integración Socioeducativa 01/01/2015 31/12/2018 ÁNGEL HUGUET CANALIS, CECILIO LAPRESTA REY
Aculturación y aculturación lingüística de los descendientes de migrados. Retos y potencialidades para el aprendizaje lingüístico y la inclusión lingüística y socioeducativa (PAALDESMI) 01/01/2018 31/12/2020 ÁNGEL HUGUET CANALIS, CECILIO LAPRESTA REY
Aprendizaje servicio y prácticum: Una herramienta para la formación inicial de maestros en la Universidad de Lleida 01/12/2011 31/12/2012 GLORIA JOVÉ MONCLÚS
Avaluació del nivell i grau de vinculació al país d'acollida (I al d'Origen) dels escolars d'origen immigrant a Catalunya 03/02/2008 02/02/2009 CECILIO LAPRESTA REY
Una mirada intercultural i plurilingüe dels docents al sistema educatiu català: la inclusió de pràctiques de transllenguatge i d’ensenyament culturalment sensible a la formació inicial de mestres de p 14/11/2023 31/03/2025 CRISTINA PETREÑAS CABALLERO
El coneixement de la llengua de l'escola en els estudiants immigrants d'ESO. Una anàlisis d'algunes variables escolars i sociofamiliars 26/02/2006 25/02/2008 JOSÉ LUIS NAVARRO SIERRA
LA INNOVACIÓ DOCENT I L’APRENENTATGE-SERVEI EN EL PRÀCTICUM I EN EL TREBALL FINAL DE GRAU: EINA PER A L’AUTOGESTIÓ I LA PRESA DE DECISIONS EN LA TRANSICIÓ AL MON LABORAL. 27/02/2012 26/02/2013 GLORIA JOVÉ MONCLÚS
La utilització de wikis com a eina per a la construcció col·laborativa de coneixements disciplinars i el desenvolupament de competències profesionals. Disseny, implementació i avaluació d'una experièn 27/02/2012 26/02/2013 MA CONCEPCIO VENDRELL SERES
Trans-formació-disciplinarietat-territorialització en la formació de mestres per a la millora de la pràctica professional 31/07/2016 30/09/2018 GLORIA JOVÉ MONCLÚS
Model de formació inter i transdisciplinar en la formació inicial de mestres en la conclusió del doble grau: la història de vida-relat autobiogràfic com a eix vertebrador 31/07/2016 30/09/2018 NATALIA ALONSO MARTÍNEZ
Tesis Any Direcció
El conocimiento lingüístico del alumnado inmigrante al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria en Cataluña: Un estudio longitudinal 2010 Àngel Huguet Canalís / José Luis Navarro Sierra
Publicacions Any Autors Tipus
Inclusión educativa y accesibilidad: La implementación de la metodología basada en el Diseño Universal de Aprendizaje en aulas universitarias. 2022 Hinostroza, U.; Sáenz, I.; Senar, F.; Petreñas, C.; Ianos, A.; Sansó, C.; Jardí, A.; Huguet, À.; Lapresta, C.; Janés, J. Acta congrés
Plurilingualism within the global village: A comparative analysis of California and Catalonia attempts for linguistic equity 2021 Solsona, J.; Sansó, C.; Rodríguez, F.; Janés, J. Article d'investigació
Análisis comparativo de las actitudes lingüísticas del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en la Franja de Aragón y Cataluña 2020 Sansó, C.; Huguet, A.; L Petreñas, C.; Ianos, A.; y Janés, J. Article d'investigació
The inclusion process of young Romanians in Catalonia (Spain): the relationship between participating in classes of L1, self-identification, and life-satisfaction 2019 Petreñas, C; Ianos, A; Sansó, C; Huguet, À; Article d'investigació
Romania 2019 Ianos, A.; Sansó. C.; Petreñas, C. Capítol de llibre d'investigació
Acculturation strategies and attitudes and their relationship with the identification of descendants of migrants in the Catalan school context 2019 Petreñas, C.; Ianos, A.; Lapresta C.; Sansó, C. Article d'investigació
Conclusions 2019 Petreñas, C.; Sansó, C.; Janés, J.; Caballé, E.; Torres, M.; i Sáenz. I. Capítol de llibre d'investigació
El mundo en las aulas: la inclusión educativa en aulas multilingües y multiculturales 2019 Petreñas, C.; Sansó, C.; Rodríguez, L. Capítol de llibre docent
Language attitudes, use, and competences of students of immigrant origin in Catalan secondary education: a moderated mediation model 2019 Ianos, M.A.; Sansó, C.; Huguet, A.; Petreñas, C. Article d'investigació
The relationship between linguistic acculturation and abilities towards Catalan and Spanish in young immigrants in Catalonia. 2018 Petreñas, C.; Sansó, C.; Torres, M.; Sáez, I. Acta congrés
Análisis de la interacción en un aula con alta diversidad sociocultural 2016 Sansó, C.; Navarro, J.L.; Huguet, Á. Article d'investigació
El coneixement lingüístics dels descendents de migrats a Catalunya 2016 Sansó, C. Article d'investigació
Les actituds lingüístiques: el cas dels joves de secundària de la comarca del Baix Cinca 2016 Sansó, C.; Huguet, Á.; Navarro, J. L.; Lapresta, C.; Janés, J.; Ianos, A. y Petreñas, C. Llibre d'investigació
Processes of interdependence between languages. The case of immigrant students in Catalonia 2016 Navarro, J.L.; Huguet, Á.; Sansó, C. Article d'investigació
The evolution of language acquisition in immigrant students in Catalonia: The role of the home language 2015 Sanso C, Navarro JL, Huguet A. Article d'investigació
Análisis de la evolución del rendimiento lingüístico en catalán y castellano del alumnado inmigrante escolarizado en la ESO de Cataluña 2015 Sansó C, Navarro JL, Chireac S. Acta congrés
El conocimiento lingüístico de los jóvenes inmigrantes en Cataluña 2015 Huguet Á, Sansó C, Popa S. Acta congrés
Competencias lingüísticas y alumnado inmigrante en Cataluña. El caso del colectivo de origen hispanohablante 2014 Navarro, J. L.; Huguet, Á.; Sansó, C. Article d'investigació
Actitudes lingüísticas y competencias lingüísticas. Un análisis de su incidencia en los escolares de Cataluña. 2014 Sansó, C., Popa, S. i Navarro, J.L. Article d'investigació
Inmigración y escuela en contextos plurilingües. El caso de Cataluña y Andorra 2014 Huguet, A., Sansó, C., Díaz-Torrent, T. i Navarro, J.L. Article d'investigació
The Acquisition of Catalan by Immigrant Children. The Effect of Length of Stay and Family Language 2013 Huguet Á, Navarro JL, Chireac SM, Sansó C. Capítol de llibre d'investigació
Acerca de la competencia lingüística del alumnado de origen inmigrante en la Educación Secundaria en Cataluña. El papel del tiempo de estancia y la lengua familiar 2012 Navarro JL, Huguet Á, Sansó C, Chireac SM. Article d'investigació
Autoidentificaciones de los descendientes de migrantes en Cataluña. Incidencia de la cohorte generacional (1.25 / 1.50 / 1.75 / 2.0 / 2.5) 2012 Lapresta, C.; Huguet, Á.; Sansó, C.; Ianos, A. Article d'investigació
Immigrant children and access to school language. A comparative study between Latin American and non-Latin American students in Spain 2012 Huguet, Á.; Navarro, J. L.; Chireac, S.-M.; Sansó, C. Article d'investigació
Immigration, languages and school in bilingual societies. Studies and reflections for educational practice. 2012 Huguet, Á.; Chireac, S.-M.; Ianos, A.; Janés, J.; Lapresta, C.; Navarro, J. L.; Sansó, C Capítol de llibre docent
Tiempo de estancia y aprendizajes lingüísticos. El caso de los escolares inmigrantes en Cataluña. 2011 Huguet, A.; Chireac, S.; Navarro, J.L.; Sansó, C. Article d'investigació
Lenguas de la escuela y alumnado inmigrante. El caso del alumnado de origen hispanohablante en Cataluña 2011 Navarro JL, Chireac S, Sansó C. Capítol de llibre d'investigació
Un estudio longitudinal sobre el conocimiento lingüístico del alumnado inmigrante en Cataluña 2011 Sansó C, Huguet A, Navarro J.L. Capítol de llibre d'investigació
Realitat i imatge: visions endogens I exògenes sobre la realitat identitària cultural I lingüística de la zona catalanoparlant d’Aragó i la diversitat cultural I lingüistica aragonesa. 2011 Lapresta, C., Huguet, A., Janés, J., Navarro, J.L., Chireac, S., Ianos, A. y Sansó, C. Llibre d'investigació
Palabra, imagen y dramatización: Una propuesta didáctica para abordar el desarrollo psicosocial infantil 2011 Zacarés, J. i Sansó, C. Capítol de llibre docent
La educación intercultural en los centros escolares españoles. 2011 Rodríguez, H.; Gallego, B.; Sansó, C.; Navarro, J.L.; Velicias, M. y Lago, M. Article d'investigació
Identificacions múltiples, grau de coidentificació amb Catalunya i altres referents dels fills i filles de persones migrades a Catalunya. 2011 Lapresta, C., Huguet, Á., Chireac, S. y Sansó, C. Capítol de llibre d'investigació
Inmigración, lengua y escuela en sociedades bilingües. Revisión de estudios 2011 Huguet, Á.; Chireac, S.-M.; Ianos, A.; Janés, J.; Lapresta, C.; Navarro, J.-L. y Sansó, C. Article docent
Reflexiones sobre el conocimiento lingüístico declarado por los escolares catalanes al final de la Educación Secundaria Obligatoria 2011 Huguet, A., Chireac, S., Lapresta, C. y Sansó, C. Article docent
Proces-Arte y Trans-Formación de maestros 2010 Jové, G.; Betrián, E. A.; Ayuso, H.; Sansó, C. Capítol de llibre d'investigació
Tejiendo la Autoformación de los Maestros 2010 Jové, G.; Betrián, E. A.; Sansó, C. M.; Ayuso, H. Capítol de llibre d'investigació
La autoformación de los maestros en el trabajo en red. 2010 Jové, G., Betrián, E., Sansó, C. y Marsellés, M.A. Capítol de llibre d'investigació
El conocimiento lingüístico del alumnado inmigrante al finalizar la educación secundaria obligatoria en Cataluña: Un estudio longitudinal 2010 Sansó, C. Llibre d'investigació
Actitudes lingüisticas, escuela e inmigración: los escolares ante la diversidad lingüística y cultural 2010 Lapresta, C.; Chireac, S.-M.; Huguet, Á; Janés, J; Navarro, J.L.; Querol, M. y Sansó, C. Llibre d'investigació
Actitudes lingüísticas, escuela e inmigración. Los escolares ante la diversidad lingüística y cultural. 2009 Lapresta, C., Huguet, A., Janés, J., Navarro J.L., Chireac, S., Querol, M., Sansó, C. Capítol de llibre d'investigació
AVALUACIÓ DEL NIVELL I GRAU DE VINCULACIÓ AL PAÍS D'ACOLLIDA (I AL D'ORIGEN) DELS ESCOLARS D'ORIGEN INMIGRANT A CATALUNYA 2009 Cecilio Lapresta Rey, Àngel Huguet Canalís, José Luis Navarro Sierra, Judit Janés Carulla, Silvia Chireac, Mònica Querol Coronado, Clara Sansó Galiay, Jose Mª Madariaga Orbea, Xosé Antón González Riañ Informes de recerca
Treball a l'aula en contextos multilingües: què fem amb les llengües familiars dels nouvinguts? 2009 Navarro J.L, Sansó C. Article d'investigació
Edad de llegada y lengua de la escuela. Consideraciones a partir de un estudio con alumnado inmigrante 2009 Huguet, A., Navarro, J.L., Chireac, S.M.; Sansó, C. Article d'investigació
El coneixement de la llengua de l’escola en l’alumnat immigrant d’ESO. Una anàlisi d’algunes variables escolars i sociofamiliars 2009 Navarro JL, Huguet A, Lapresta C, Janés J, Chireac S, Querol M, Sansó, C. Capítol de llibre d'investigació
El coneixement de la llengua de l'escola en els estudiants immigrants d'ESO. Una anàlisi d'algunes variables escolars i sociofamiliars 2008 Navarro, J. L. (dir.); Huguet, Á.; Biscarri, J.; Jové, G.; Lapresta, C.; Janés, J.; Broc, M. Á.; Chireac, S.; Querol, M.; Cano, S.; Sansó, C. Document científic-tècnic
La educación bilingüe. ¿Una respuesta al Aragón trilingüe? 2008 Huguet Á, Chireac S, Janés J, Lapresta C, Navarro JL, Querol M, Sansó C. Article d'investigació
Actitudes lingüísticas, escuela e inmigración. Los escolares ante la diversidad lingüística y cultural. 2008 Lapresta, C. (dir.); Chireac, S.-M.; Huguet, Á.; Janés, J.; Querol, M.; Navarro, J. L. y Sansó, C. Informes de recerca
El coneixement de la llengua de l'escola en els estudiants immigrants d'ESO. Una anàlisi d'algunes variables escolars i sociofamiliars 2008 Navarro, J. L. (dir.); Huguet, Á.; Biscarri, J.; Jové, G.; Lapresta, C.; Janés, J.; Broc, M. Á.; Chireac, S.; Querol, M.; Cano, S. y Sansó, C. Informes de recerca
Relaciones de interdependencia lingüística y alumnado inmigrante 2008 Navarro JL, Chireac, S., Huguet, A. i Sansó, C. Capítol de llibre d'investigació
Las actitudes lingüísticas del alumnado de origen inmigrante y su relación con las competencias lingüísticas adquiridas. 2008 Querol M, Huguet A, Navarro JL, Sansó C. Capítol de llibre d'investigació