RUFACH MOLINA, CLAUDIA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA I TREBALL SOCIAL
Adreça electrònica: claudia.rufach@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Turisme - UdL 1 PSICOSOCIOLOGIA DEL TURISME I DEL LLEURE
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 1 PSICOSOCIOLOGIA DEL TURISME I DEL LLEURE
Grau en Educació Infantil - UdL 2 ACCIÓ TUTORIAL EN L'EDUCACIÓ INFANTIL