SOLSONA BADIA, JORDINA

Categoria: SUBSTITUT 1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ
Adreça electrònica: jordinasolsonabadia@gmail.com

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Infantil - UdL 1 AUTOGESTIÓ DE L'APRENENTATGE
Grau en Educació Infantil - UdL 3 ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES PER A L'EDUCACIÓ INCLUSIVA
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 3 ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES PER A L'EDUCACIÓ INCLUSIVA