PORTA PUIG, MERCE

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA I TREBALL SOCIAL
Adreça electrònica: merce.porta@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Infantil - UdL 1 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT (0-6)
Grau en Psicologia - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU