PINTO PAGES, ESTHER

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: QUÍMICA, FÍSICA, CIÈNCIES AMBIENTALS I DEL SÒL
Adreça electrònica: ester.pinto@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Biotecnologia - UdL 1 QUÍMICA GENERAL I ORGÀNICA
Grau en Educació Infantil - UdL 2 APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES DE LA NATURA
Grau en Educació Primària - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 TREBALL DE FI DE GRAU