COIDURAS RODRIGUEZ, JORDI LLUIS

Categoria: AGREGAT/ADA
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ
Adreça electrònica: jordi.coiduras@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement - UdL EINES DIGITALS PER A LA DOCÈNCIA
MU en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement - UdL 1 DIFUSIÓ I TRANSFERÈNCIA
MU en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement - UdL 1 EINES DIGITALS PER A LA DOCÈNCIA
MU en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Grau en Educació Primària - UdL 1 INTEGRACIÓ
Grau en Educació Infantil - UdL 2 TECNOLOGIES DIGITALS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL
Grau en Educació Primària - UdL 3 PRÀCTIQUES II
Grau en Educació Primària - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 4 PRÀCTIQUES II
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 4 PRÀCTIQUES II
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: Competències, Tecnologia i Societat en Educació (COMPETECS)
Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
SIMUL@: Evaluación de un entorno tecnologicos de simulacion para el aprendizaje de competencias transversales en la univesidad 01/01/2008 31/12/2010 MERCÈ GISBERT CERVERA
El video sense barreres com a suport per la docència en l'educació superior 01/01/2011 31/12/2012 ANTONI GRANOLLERS SALTIVERI
Formación en Alternancia para la adquisición de competencias: Estudio comparativo 01/01/2014 31/12/2016 SOFIA ISUS BARADO
SIMUL@B: Laboratorio de Simulaciones 3D para el desarrollo de la Competencia Digital del Docente 01/01/2014 31/12/2017 MERCÈ GISBERT CERVERA
La relación entre las narrativas y el desarrollo de la resiliencia en los profesores (NARRES) 01/01/2018 30/09/2022 MARC CLARÀ GARANGOU
Elaboració i aplicació d'un pla de practicum de forma compartida entre professorat de la Facultat de Ciències de l'Educació i els mestres d'escoles infantil i primària en la formació inicial del mestr 01/02/2001 31/01/2003 GLORIA JOVÉ MONCLÚS
Docència Universitària en el marc europeu. Pla pilot per a la facultat de ciències de l'Educació 01/07/2004 31/03/2005 MONTSERRAT CASANOVAS CATALA
Participació i drets de la infància i de l'adolescència: Aproximació a la realitat de la ciutat des de l'òptica de la resiliència 01/07/2009 30/06/2010 M. ANGELS BALSELLS BAILON
Aprendre competencies de treball en equip i planificació-organització a la Universitat (ACTEPO) 01/09/2007 31/12/2008 SOFIA ISUS BARADO
PR@ACTIC: seguiment i avaluació de les pràctiques externes amb eines telemàtiques 01/09/2009 31/08/2011 LUIS MARQUES MOLIAS
Cómo la reflexión colaborativa promueve el desarrollo de resiliencia docente en noveles a través de procesos de re-appraisal narrativo 01/09/2023 31/08/2027 MARC CLARÀ GARANGOU
Construcció col·laborativa de coenixements mediada per ordinador 01/10/2005 30/06/2006 JAUME SANUY BURGUÉS
Disseny del programa formatiu de la titulació de Mestre d'educació infantil per la seva adaptació i implementació als ECTS 01/10/2005 30/06/2006 MARIA DEL MAR MORENO MORENO
Creació d'un centre de recursos virtual a la FCE de la Universitat de Lleida 01/10/2008 30/09/2010 MA. CARMEN JOVE DELTELL
Mestres que formen Mestres, e-espai per la co-formació docent: universitat-escola 01/10/2021 31/12/2023 DAVID AGUILAR CAMAÑO
Experimentació i avaluació d'una plataforma en línia per a la co-formació docent: 'Mestres que formen Mestres' 14/11/2023 31/03/2025 VICTORIA IRENE MARIN JUARROS
Organització d'un model de pràcticum per les titulacions de la FCE de la Udl - Mestre, educació Social, Treball social i Psicopedagogia - des de les competències transversals. 15/05/2007 14/05/2009 JORDI LL. COIDURAS RODRIGUEZ
L'atenció a la diversitat de l'alumnat en els centres d'educació secundària: Guia d'experiències i propostes de futur 15/10/2004 14/11/2005 GLORIA JOVÉ MONCLÚS
Narració de contes en el període de pràctiques dels estudiants de 2n i 3r del Grau d’Educació Infantil i desenvolupament de les habilitats d’observació i autoavaluació per a la millora de la tasca doc 17/02/2012 16/02/2013 MOISES SELFA SASTRE
Estratègies per a la integració d'aprenentatges en la formació dual: experimentació d'activitats formatives i observació de l'actuació mitjançant tècniques 'd'amics crítics' entre docents universitari 19/06/2018 31/12/2021 JORDI LL. COIDURAS RODRIGUEZ
Seguiment, anàlisi i implementació de pràctiques I en els graus de Mestre d'Educació infantil i Educació Primària 22/10/2010 21/10/2011 M. SEQUEROS ASTUDILLO POMBO
Disseny i implementació de metodologies participatives adaptats als ECTS que afavoreixen la coordinació i treball del professor de la titulació de mestre d'Educació Infantil 24/11/2006 23/11/2007 MARIA DEL MAR MORENO MORENO
Estructuració d'un model de pràcticum per les titulacions de la Facultat de Ciències de l'educació 24/11/2006 23/11/2007 ROSA MARÍA PÉREZ CALVO
E-COTRANS: Aprendre competències transversals a través de l'e-learning 24/11/2006 23/11/2007 SOFIA ISUS BARADO
Avaluació de resultats de les competències metodologia i reflexiva dels estudiants del Grau d'Educació Primària a la Universitat de Lleida en modalitat formativa d'alternança 26/07/2014 30/12/2015 JORDI LL. COIDURAS RODRIGUEZ
Implantació de la formació en alternança en els estudis de Grau de Mestre especialitat Primària 27/02/2012 26/02/2013 SOFIA ISUS BARADO
Observació del desenvolupament de les competències metodològica i reflexiva en el Grau d'Educació Primària- dual (Universitat de Lleida) des de la intervenció a l'aula i l'anàlisi videogràfica 31/07/2016 30/09/2018 JORDI LL. COIDURAS RODRIGUEZ
Millora de la competència docent matemàtica dels estudiants del Doble Grau d'educació infantil i d'educació Primària mitjançant l'ús d'eines digitals 31/07/2016 30/09/2018 MARIA ASUNCION ESTRADA ROCA
Definició de competències professionals en relació a l'atenció a la diversitat a les titulacions de grau de magisteri i a la de postgrau d'educació especial 31/10/2005 30/10/2006 JORDI LL. COIDURAS RODRIGUEZ
Tesis Any Direcció
Los profesionales de la formación profesional par el empleo: competencias y desarrollo profesional. 2015 Jose Tejada i Jordi Coiduras
El Sistema de registro de la carga académica mediante entornos web. una propuesta tecnológica para la gestión en la universidad nacional experimental del Táchira (Venezuela) 2013 Jordi Coiduras y Mercè Gisbert
'Disseny, implementació i avaluació del pla d’explotació dels recursos TIC als centres de primària del Baix Ebre' 2008 Dr. Jordi Coiduras Rodríguez
Análisis de competencias y deteccción de necesidades en el equipo de apoyo a la integración escolar de los alumnos con deficiencia visual: orientaciones para un plan de formación 2004 Gisbert Cervera, Mercè
Publicacions Any Autors Tipus
Videoanálisis de indagaciones científicas en la formación inicial docente: identificación de T-patterns 2023 Peguera Carré, M.C.; Curto, A.; Coiduras, J.L; Aguilar, D. Article d'investigació
How teachers' appraisals predict their emotional experience: identifying protective and risk structures in natural appraisals 2023 Clarà, M.; Vallés, A.; Franch, A.; Coiduras, J.; Silva, P.; Cavalcante, S. Article d'investigació
The Effect of Video Analysis of Inquiry School Practices on Pre-Service Teachers' Scientific Skills Knowledge 2023 Peguera Carré, M.C.; Aguilar, D.; Ibáñez, M.; Coiduras, J. Article d'investigació
Evaluation of Preservice Teachers' Performance in School through Video Observations during the COVID-19 Pandemic 2023 Peguera Carré, M.C.; Coiduras, J.; Aguilar, D.; Blanch, A. Article d'investigació
Unpacking the Role of Work Demands in Teacher Burnout: Cognitive Effort as a Protective Factor 2022 Clarà, M.; Vallés, A.; Coiduras, J.; Silva, P.; Justiniano, B.; López, T.; Padula, B.; Barril, J.P., Cavalcante, S.; Chávez, J.; Donoso, D.; Marchán, P.; Ramos, F.; Uribe, C.P. Article d'investigació
Patrones de aprendizaje, estrés académico y rendimiento en universitarios de primer curso: un estudio exploratorio 2022 Vega Martínez, A.; Martínez Fernández, R.; Coiduras Rodríguez, J.L. Article d'investigació
Comprensión lectora y videoanálisis: evaluación de intervenciones didácticas en formación docente dual 2021 Peguera Carré, Maria Carme; Coiduras Rodríguez, Jordi L.; Falguera García, Enric Article d'investigació
Aprendizaje-Servicio y Formación Inicial Docente: una relación transformadora entre Escuela Rural y Universidad para la promoción de las tecnologías digitales 2021 Miró Miró, D.; Coiduras Rodríguez, J.; Molina Luque, F. Article d'investigació
Evaluación de narrativas en formación dual docente: diseño y experimentación del instrumento SCAN. 2021 Peguera Carré, M.C.; Curto Reverte, A.; Ianos, M.A.; Coiduras Rodríguez, J.L. Article d'investigació
Initial teacher education in a dual-system: Addressing the observation of teaching performance 2020 Coiduras, J.L.; Blanch, A.; Barbero, I. Article d'investigació
Learning Patterns, Personality Traits and Motivational Profile of Students of Dual Learning Modality 2020 Torrelles-Nadal, C.; Paris, G.; Coiduras, J.; &; Quesada-Padilla, C. Article d'investigació
EDUcación con TECnología: un compromiso social. Iniciativas y resultados de investigaciones y experiencias de innovación educativa 2019 Vaquero, E.; Brescó, E.; Coiduras , J.L. & Carrera, F.X. Llibre d'investigació
La infància i l'adolescència de la ciutat de Lleida. Informe 2017‐2018. (Versió resumida) 2019 Balsells, M.A.; Coiduras, J.; Ballesté, J.; Adrover, A.; Vaquero, E. & Forné, M.A. Informes de recerca
Derechos de la Infancia y Ciudadanía Global: una aproximación desde la comunidad educativa 2018 Urrea, A.; Coiduras, J.; Alsinet, C.; Balsells, M.A.; Guadix, I.; Belmonte, O. Article d'investigació
El Programa de Coordinación de los Estudios y la Innovación de la Escuela Rural de Catalunya 2018 Sanuy J, Llevot N, Coiduras J, Soldevila J. Article d'investigació
EDUcación con TECnología: un compromiso social. Aproximaciones desde la investigación y la innovación 2018 Carrera, F.X.; Martínez, F.; Coiduras, J.L.; Brescó, E.; Vaquero, E. Llibre d'investigació
El desenvolupament de la professionalitat docent a la Universitat de Lleida: mestres que formen mestres 2018 Coiduras Jordi. L.; Sanuy Jaume Article en revista divulgativa
Perfiles y competencias de los profesionales de la Formación para el Empleo: estudio Delphi en el contexto español. 2018 París, G.; Tejada Fernández, Coiduras, J.L. Article d'investigació
Análisis de la comunicación de experiencias indagadoras presentadas en congresos de ciencias dirigidos a alumnos de educación infantil y primaria 2018 Sole, Anna; Aguilar, David; Ibañez, Manel; Coiduras, Jordi L. Article d'investigació
Drets de la infància i la ciutadania global a les facultats d'educació. Resultats de la implementació i avaluació de la guia pedagògica 2018 Urrea, A.; Balsells, M.A.; Coiduras, J.; Alsinet, C.; Badia, A.; Molina, M.C.; Mateos, A.; Pastor, C.; Torres, C.; Ponce, C.; Casas, J.; Estrada, A.; Navajas, A.; Vaquero, E.; Fernández, L.; Forné, M. Informes de recerca
La infància i l'adolescència de la ciutat de Lleida. Informe 2015‐2016. (Versió resumida) 2018 Balsells, M.A.; Coiduras, J.L.; Ballesté, J.; Adrover, A.; Vaquero, E. Informes de recerca
El simulador informàtic i el vídeo com ajudes tecnològiques per investigar sobre els circuits elèctrics a educació primària 2017 Solé Llussà, A.; Aguilar, D.; Ibáñez, M.; Coiduras, J.L.; De Miguel, P. Article docent
Formación dual en el grado de educación: claves organizativas y pedagógicas 2017 Coiduras, J.L. ; Correa Molina, E.; Boudjaoui, M.; Curto, A. Article d'investigació
Cuaderno de Integración Curricular 2016 Guadix, N. (Dir.); Belmonte, O.; López de Turiso, A.; Balsells, M.A.; Coiduras, J.; Alsinet, C.; Urrea, A. Llibre docent
[Re]Pensar y organizar la tutoría para un Prácticum profesionalizador 2016 Coiduras, J.L. ; Cornadó, M-P.; Fuertes Camacho, M.T.; Peire, T. Article d'investigació
Ética e investigación en Tecnología Educativa: necesidad, oportunidades y retos 2016 Carrera Farran, X.; González Martínez, J.; Coiduras Rodríguez, J.L. Article d'investigació
La creación de una herramienta competencial para Analizar actividades basadas en el mlearning en la Educación primaria 2016 Falceto, B.; Coiduras, J.L.; Rovira, G. Article d'investigació
La participación del alumnado en la vida del centro: una aproximación desde la comunidad educativa 2016 Coiduras, J.; Balsells, M.A.; Alsinet, C., Urrea, A.; Guadix, I.; Belmonte, O. Article d'investigació
Los Derechos de la Infancia y la ciudadanía global en las facultades de educación. Propuesta formativa en las titulaciones de educación 2016 Urrea, A.; Balsells, M.A.; Coiduras, J.L.; Alsinet, C. Llibre docent
Point de synthèse. L'alternance comme moyen de mettre en oeuvre la professionalisation dans l'enseignement superieur ? 2015 Coiduras Rodríguez, J.L. Capítol de llibre d'investigació
Teamwork and Self-management 2015 Isus S, Torrelles C, Coiduras JL, Carrera FX, Roure J, Paris G. Capítol de llibre d'investigació
La infància i l'adolescència de la ciutat de Lleida. Informe 2013‐2014 (versió íntegra) 2015 Balsells, M.A.; Coiduras, J.L.; Ballesté, J.; Adrover, A.; Vaquero, E. Informes de recerca
Formación inicial de docentes en alternancia. Análisis desde las percepciones de los actores en una experiencia de integración de aprendizajes 2015 Coiduras, J.L.; Isus, S.; Del Arco, I. Article d'investigació
Coordinació i presentació núm monogràfic Revista Educar 51/2 2015.Formació en alternança a l'Educació Superior: Perspectives i experiènc 2015 Tejada, J.; Coiduras, J.L. Article d'investigació
Valoración del ambiente virtual de aprendizaje de la Universidad de Nariño virtual 2015 Cerón Benavides, M. P.; Coiduras, J.L.; Guazmayan Ruiz, C.A. Article d'investigació
Educació en Drets. Transformant l'educació des dels drets de la infància. Guia d'autoavaluació 2014 Guadix, N. (Dir.); Belmonte, O.; López de Turiso, A.; Muñoz, A.; Balsells, M.A.; Coiduras, J.L.; Alsinet, C.; Urrea, A. Traducció llibre amb aportació
La evaluación de competencias en una experiencia de formación dual de maestros: diferencias y semejanzas entre tutores de escuela y de universidad 2014 Coiduras, J.L.; París, G.; Torrelles, C. y Carrera, X. Article d'investigació
La participación de maestras y maestros en la formación de docentes 2014 Coiduras Rodríguez JL, París Mañas G, Torrelles Nadal C, Carrera Farran X. Article d'investigació
Impact of Accessibility Barriers on the Mood of Blind, Low-vision and Sighted Users 2014 Pascual, A.; Ribera, M.; Granollers, T.; Coiduras, J. Article d'investigació
La profesionalización de los profesionales de la Formación para el Empleo en constante [in]definición en Europa 2014 París, G.; Tejada, J. & Coiduras, J. Article d'investigació
Du changement dans l'évaluation du travail d'équipe : validation de l'outil RUTE 2014 Torrelles, C.; Coiduras, J.; Carrera, X.; Isus, S. Article d'investigació
Experiència TAC Pensem, plantegem i deduim problemes a matemàtiques. 2013 Coiduras, J.; Carrera, X., Palací, L., Gasol, D. Publicacions Multimèdia
La transición a la universidad: un análisis desde la diversidad de las voces de los estudiantes 2013 Figuera Gazo, M.P. y Coiduras Rodríguez, J. L. Article d'investigació
Alternancias en formación. Universidad y empleo: escenarios complementarios en educación superior 2013 Coiduras Roríguez, J. Article d'investigació
Educación en derechos. Transformando la educación desde los derechos de infancia. Guía de autoevaluación 2013 Guadix, N. (Dir.); Belmonte, O.; López de Turiso, A.; Balsells, M.A.; Coiduras, J.L.; Alsinet, C.; Urrea, A. Llibre d'investigació
La infància i l'adolescència de la ciutat de Lleida. Informe 2011-2012. (Versió resumida) 2013 Balsells, M.A.; Coiduras, J.L.; Ballesté, J.; Adrover, M.A. i Vaquero, E. Informes de recerca
El vídeo sense barreres. Ho escolto, ho veig, ho entenc. 2013 Granollers, T.; Ribera, M.; Carrera, X.; Coiduras, J.L.; García González, R.; Gil, R.M.; Gil, V.; Gimeno, J.M.; Oliva, M.; Pascual, A.; Ribo, J.M.; Salse, M.; Sendin, M.; Splendiani, B. Publicacions Multimèdia
Parental attitudes towards extracurricular physical and sports activity in school-age children 2013 Reverter, J.; Montero, D.; Hernández González, V.;Jové Deltell, C.; Coiduras, J.L. Article d'investigació
Guia de contingut digital accessible: vídeo. Planificació del vídeo accessible. 2013 Carrera, X.; Coiduras, J.L; Salse, M.; Ribera, M. i Granollers, T. Capítol de llibre docent
Docentes On-Off. La formación en TIC para la conexión digital del formador. 2013 Carrera, X.; Coiduras, J. Article d'investigació
Introducció de les TIC en educació física. Estudi descriptiu sobre la situació actual. 2013 Prat, Q.; Camerino, O. i Coiduras, J.L. Article d'investigació
Le portfolio électronique comme espace d’accompagnement et de confrontation avec l’expérience dans des processus de formation en alternance 2012 Coiduras, J.L.; Carrera, X. i Jové, C Article d'investigació
El Eportfolio de competencias en los procesos de acompañamiento de enseñanza y aprendizaje escolar 2012 Lacourse, F. y Coiduras, J. Article d'investigació
El coordinador tic en los centros educativos: funciones para la dinamización e incorporación didáctica de las tic en las actividades de aprendizaje. 2012 Dra. Cinta Espuny Vida, Dra. Mercè Gisbert Cerver, Dr. Jordi Coiduras Rodríguez y Dr. Juan González Martínez. Article d'investigació
Identificación de la competencia digital del profesor universitario: un estudio exploratorio en el ámbito de las Ciencias Sociales. 2012 Carrera, X.; Coiduras, J. Article d'investigació
La infancia i l'adolescència de la ciutat de Lleida. Informe 2009-2010 2011 Balsells, M.A.; Coiduras, J.; Ballesté, J.; Adrover , A.; Vaquero, E. Llibre d'investigació
Competencia de trabajo en equipo: Definición y Categorización 2011 Torrelles, C.; Coiduras, J.; Isus, S.; Carrera, X.; París, G. y Cela, J. Article d'investigació
La qualitat de vida de la infància: indicadors de benestar i paradoxes en el món desenvolupat 2011 Balsells, M.A.; Coiduras, J.L.; Vaquero, E.; Diez, E.; Fuentes, N.; Alsinet, C. Capítol de llibre d'investigació
La dinamización de las TIC en las escuelas 2010 Espuny, C.; Gisbert, M. y Coiduras, J; Article d'investigació
El contexto escolar como escenario de educación superior en la formación de docentes. El Prácticum en Quebec como modelo para la reflexión ante las nuevas titulaciones de grado 2010 Coiduras J, Gervais C; Correa E Article d'investigació
La construction du sens autour de la notion de compétence dans des dispositifs universitaires en alternance 2010 Coiduras Rodríguez, J.L. i Carrera Farran, X. Article d'investigació
Escuela y Universidad, contextos en alternancia para la formación de docentes 2009 Coiduras J. Article d'investigació
Actividades para la formación de profesionales reflexivos en la acción: una propuesta de desarrollo de competencias desde los créditos prácticos en los estudios de Maestro de Educación Especial 2009 Coiduras J, Valls MJ, Ribes R, Marsellés M, Jové G, Agulló MJ. Article d'investigació
Traducció en col·laboració amb la Universitat de Montréal al català i a l'espanyol de la web http://eduportfolio.org del catedràtic Thierry Karsenti de la Universitat de Montréal, i l'eina telemàtica 2008 Jordi Coiduras Rodríguez Traducció llibre docent
Competencias y necesidades formativas del maestro de apoyo a la inclusión de los alumnos con discapacidad visual: una aproximación desde la voz de los profesionales. 2008 Coiduras J. Article d'investigació
El desarrollo de capacidades en la formación de maestros: ¿Realidad o Deseo? 2007 Valls MJ.; Ribes R.; Marsellés MA.; Jové G.; Coiduras J.; Agulló MJ. Article d'investigació
Guía para la elaboración y el análisis de los documentos escritos del prácticum de la tiulación de Magisterio - Educación Especial 2006 Jové G, Cano S, Gómez J, Agulló MJ, Coiduras J, Marsellés MA, Ribes R, Valls MJ. Article d'investigació
Anàlisi dels indicadors de qualitat de vida que faciliten processos inclusius en les persones amb discapacitat 2005 Jové G.; Coiduras J.; Marsellés M.; Ribes R.; Valls MJ.; Cano S. Article d'investigació
Quiero enseñar... ¿me enseñas?: el desarrollo de competencias personales durante el período de prácticum en la formación inicial del maestro EE 2004 Marsellés, M.A.; Coiduras, J.; Jové, G.; Agulló, M.J.; Ribe, R.; Valls, M.J. Article d'investigació
Les pràctiques a la titulació de mestre d'Educació Especial 2004 Jové G. [Coord.] Agulló MJ,Coiduras J, Jové JJ, Marsellés MA, Palau I, Ribes R, Valls MJ. Altres llibres
Identificación de predictores significativos de calidad de vida en personas mayores con discapacidad intelectual 2004 Ribes R.; Coiduras J.; Jové G.; Marselles MA.; Valls P. Article d'investigació
Multimedia en la estimulación visual precoz en bebés 2001 Coiduras JL. Article d'investigació
Un proyecto de educación internacional a favor del derecho a una educación normalizadora para las personas con necesdidades educativas especiales entre el Centro Latinoamericano de Lleida y el Patrona 2001 Coiduras JL. Article d'investigació