NAVARRO GONZALEZ, DAVID

Categoria: LECTOR/A
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA I TREBALL SOCIAL
Adreça electrònica: david.navarro@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Psicologia General Sanitària - UdL 1 INVESTIGACIÓ EN PSICOLOGIA DE LA SALUT
MU en Neuropsicologia - UdL 1 DISSENYS I MÈTODES EN INVESTIGACIÓ NEUROPSICOLÒGICA
Grau en Psicologia - UdL 1 MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN PSICOLOGIA
Grau en Educació Infantil - UdL 1 OBSERVACIÓ SISTEMÀTICA I ANÀLISI DE CONTEXTOS I
Doble titulació: MU en Psicologia General Sanitària i MU en Neuropsicologia 1 INVESTIGACIÓ EN PSICOLOGIA DE LA SALUT
Grau en Psicologia - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 4 OBSERVACIÓ SISTEMÀTICA I ANÀLISI DE CONTEXTOS I