SENAR MORERA, FERNANDO

Categoria: SUBSTITUT 1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA I TREBALL SOCIAL
Adreça electrònica: fernando.senar@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Psicologia - UdL 2 PSICOLOGIA DEL CICLE VITAL
Grau en Psicologia - UdL 3 INTERVENCIÓ EN DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
Grau en Psicologia - UdL 3 PSICOLOGIA DEL PLURILINGÜISME: ASPECTES SOCIALS I EDUCATIUS
Grau en Psicologia - UdL 4 DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRIMERENCA
Grau en Psicologia - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: Llengua i Educació
Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Aculturación y aculturación lingüística de los descendientes de migrados. Retos y potencialidades para el aprendizaje lingüístico y la inclusión lingüística y socioeducativa (PAALDESMI) 01/01/2018 31/12/2020 ÁNGEL HUGUET CANALIS, CECILIO LAPRESTA REY