GUIJOSA GUZMAN, ALEJANDRO

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA I TREBALL SOCIAL
Adreça electrònica: alejandro.guijosa@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Primària - UdL 1 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 1 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ
Grau en Educació Primària - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Educació Infantil - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Estudio de los processos cognitivos y sociales implicados en el uso educativo de la Web 2.0 en la ESO: Análisis de su impacto en el aprendizaje. 01/01/2010 31/03/2013 MANUELA PIFARRÉ TURMO
Implementación y evaluación de una tecnología que de soporte a procesos de creatividad colaborativa: implicaciones para un modelo tecno-pedagógico co-creativo. 01/06/2020 30/11/2023 MANUELA PIFARRÉ TURMO
La utilització de les weblogs com a eina de construcció de coneixements, de comunicació, i de seguiment dels processos d’aprenentatge en l’àmbit universitari. Disseny, implementació i avaluació d’una 01/09/2009 31/08/2010 MA CONCEPCIO VENDRELL SERES
Estudi Web 2.0 com a eina per aprendre i per desenvolupar competències digitals a l'ESO 11/12/2008 30/04/2010 MANUELA PIFARRÉ TURMO
Tasques d'escriptura col·laborativa en Moodle: Anàlisi de l'impacte de la innovació docent en la gestió autònoma de la tasca i en l'elaboració del significat 19/11/2010 18/07/2012 TERESA MAURI MAJÓS
Millora de la formació docent dels estudiants de doble grau d'educació infantil i primària mitjançant l'ús d'eines digitals 24/07/2014 15/09/2016 MARIA ASUNCION ESTRADA ROCA
Desarrollar, Orquestar y Evaluar procesos de creatividad colaborativa con tecnología móvil en secundaria (CreaCOnTIC2.0) 30/12/2016 31/12/2020 MANUELA PIFARRÉ TURMO
Tesis Any Direcció
El uso de información WEB en el desarrollo de procesos de aprendizaje de conocimientos sociales. Un estudio empírico en la Educación Secundaria Obligatoria 2012 Sanuy , J.
Publicacions Any Autors Tipus
Using a blog to create and support a Community of Inquiry in Secondary Education. 2014 Pifarré, M.; Guijosa, A.; Argelagós, E. Article d'investigació
Resolviendo problemas de historia en y con la web. 2011 Sanuy, J; Guijosa, A Article d'investigació
Using Wiki affordances to support collaborative argumentation in Secondary Science Education. 2010 Pifarré, M.; Argelagós, E.; Guijosa, A. Capítol de llibre d'investigació