CATALÀ SANCHO, MARIA DEL MAR

Category: ADJUNCT LECTURER PART TIME T2
Academic profile: Bachelor's degree / pre-EHEA degree / engineering degree
Department: PEDAGOGIA
Email: mar.catala@udl.cat

Teaching

Teaching Course Subject
Degree in Social Education 4 BACHELOR'S THESIS
Degree in Social Education 4 INTERNSHIP II
Degree in Primary Training 4 BACHELOR'S THESIS
Degree in Pre-School Education 4 BACHELOR'S THESIS
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 BACHELOR'S THESIS
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 BACHELOR'S THESIS

Research

Publications Year Authors Type
Guía de autoevaluación sobre los derechos de la infancia para los centros educativos. Una propuesta pedagógica de UNICEF 2014 Urrea, A.; Català, M. Acta congrés
Educació en Drets. Transformant l'educació des dels drets de la infància. Guia d'autoavaluació 2014 Guadix, N. (Dir.); Belmonte, O.; López de Turiso, A.; Muñoz, A.; Balsells, M.A.; Coiduras, J.L.; Alsinet, C.; Urrea, A. Traducció llibre amb aportació
Guía de Autoevaluación sobre los Derechos de la Infancia para los centros educativos. Una propuesta pedagógica de UNICEF 2014 Guadix, N.; Belmonte, O.; López de Turiso, A.; Muñoz, A.; Balsells, M.A.; Coiduras, J.L.; Alsinet, C.; Urrea, A.; Català, M Capítol de llibre d'investigació