JOVE ORTIZ, MARIA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA I TREBALL SOCIAL
Adreça electrònica: maria.jove@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Infantil - UdL 3 PROCESSOS PSICOLÒGICS I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT (0-6)
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 3 PROCESSOS PSICOLÒGICS I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT (0-6)
Grau en Educació Primària - UdL 4 EINES TRANSPROFESSIONALS PER A LA DETECCIÓ I LA INTERVENCIÓ
Grau en Educació Primària - UdL 4 PRÀCTIQUES III
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 EINES TRANSPROFESSIONALS PER A LA DETECCIÓ I LA INTERVENCIÓ
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 PRÀCTIQUES III
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 EINES TRANSPROFESSIONALS PER A LA DETECCIÓ I LA INTERVENCIÓ
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 PRÀCTIQUES III