PETREÑAS CABALLERO, CRISTINA

Categoria: LECTOR/A
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ
Adreça electrònica: cristina.petrenas@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Primària - UdL 2 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Grau en Educació Infantil - UdL 2 DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 2 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Grau en Educació Primària - UdL 4 RECURSOS I SUPORTS EDUCATIUS AL LLARG DEL CICLE VITAL
Grau en Educació Primària - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Educació Infantil - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 RECURSOS I SUPORTS EDUCATIUS AL LLARG DEL CICLE VITAL
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 RECURSOS I SUPORTS EDUCATIUS AL LLARG DEL CICLE VITAL
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: Llengua i Educació
Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Las Actitudes Lingüísticas de los Escolares provenientes de la Inmigración. Un Instrumento de Integración Socioeducativa 01/01/2015 31/12/2018 ÁNGEL HUGUET CANALIS, CECILIO LAPRESTA REY
Aculturación y aculturación lingüística de los descendientes de migrados. Retos y potencialidades para el aprendizaje lingüístico y la inclusión lingüística y socioeducativa (PAALDESMI) 01/01/2018 31/12/2020 ÁNGEL HUGUET CANALIS, CECILIO LAPRESTA REY
Els tallers de resolució de casos i d'acció directa. Millora en l'adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat 01/04/2015 04/03/2016 IGNASI PUIGDELLIVOL AGUADE
La enseñanza del aragonés treinta años después. Evolución, situación actual y perspectivas 01/11/2016 31/10/2017 MARIA TORRES OLIVA
Una mirada intercultural i plurilingüe dels docents al sistema educatiu català: la inclusió de pràctiques de transllenguatge i d’ensenyament culturalment sensible a la formació inicial de mestres de p 14/11/2023 31/03/2025 CRISTINA PETREÑAS CABALLERO
Publicacions Any Autors Tipus
Linguistic acculturation preferences of Catalan local students toward their peers of Moroccan descent. The determining factors of linguistic assimilationism 2023 Hinostroza Castillo, U.; Ianos, M.A.; Petreñas, C.; Lapresta Rey, C. Article d'investigació
Predicting language use in Catalonia (Spain): the role of implicit and explicit language attitudes 2023 Ianos, M.A.; Hinostroza Castillo, U.; Senar, F.; Petreñas, C. Article d'investigació
They speak Arabic to make teacher angry: high-school teachers' (de)legitimization of heritage language in Catalonia 2023 Sáenz, I.; Petreñas, C.; Lapresta, C.; Ubalde, J Article d'investigació
Predictors of school adjustment in high school students of immigrant origin in Western Catalonia 2023 Hinostroza, U.; Lapresta, C.; Petreñas, C.; Janés, J. Article d'investigació
The promotion of self-regulation of children's behaviour, an unresolved issue in initial teacher education in Catalonia (Spain) 2023 Jardí, A.; Petreñas, C.; Cano, E.; Pons, L Article d'investigació
Building successful partnerships between Teaching Assistants and Teachers: Which interpersonal factors matter? 2021 Jardí, A.; Webster, R.; Puigdellívol, I.; Petreñas, C. Article d'investigació
The tandem Teacher Assistant-Teacher in inclusively dealing with behaviour problems. 2021 Jardí, A.; Puigdellívol, I.; Sabando, D.; Petreñas, C. Article d'investigació
The role of teaching assistants in managing behaviour in inclusive Catalan schools 2021 Jardí, A.; Puigdellívol, I.; Sabando, D.; Petreñas, C. Article d'investigació
When immigrant and regional minority languages coexist: linguistic authority and integration in multilingual linguistic acculturation. 2021 Sáenz Hernández, I.; Lapresta Rey, C.; Petreñas, C.; Ianos, M.A. Article d'investigació
Do educational support policies always favour overcoming inequalities? The situation in Spain 2020 Petreñas, C.; Puigdellívol, I.; Jardí, A. Article d'investigació
Identity and linguistic acculturation expectations. The attitudes of Western Catalan high-school students towards Moroccans and Romanians 2020 Sáenz, I.; Lapresta, C.; Ianos, A.; Petreñas, C. Article d'investigació
La evaluación de aprendizajes en la escuela inclusiva: dilemas acerca de cómo evaluar al alumnado más vulnerable 2019 Cano, E.; Petreñas, C. Capítols altres llibres
El mundo en las aulas: la inclusión educativa en aulas multilingües y multiculturales 2019 Petreñas, C.; Sansó, C.; Rodríguez, L. Capítol de llibre docent
Evolución y sentido del apoyo educativo: la función del apoyo en la escuela inclusiva 2019 Puigdellívol, I.; Petreñas, C. Capítols altres llibres
Estrategias de apoyo en la escuela inclusiva. Una visión interactiva y comunitaria 2019 Puigdellívol, I.; Petreñas, C.; Siles, B.; Jardí, A. Altres llibres
The Legal Rights of Aragonese-Speaking Schoolchildren: The Current State of Aragonese Language Teaching (Spain) 2019 Torres, M.; Petreñas, C.; Huguet, Á.; Lapresta, C. Article d'investigació
The inclusion process of young Romanians in Catalonia (Spain): the relationship between participating in classes of L1, self-identification, and life-satisfaction 2019 Petreñas, C; Ianos, A; Sansó, C; Huguet, À; Article d'investigació
Language attitudes of young Romanians in Catalonia (Spain): The role of heritage language maintenance programs 2019 Ianos, A; Caballé, E; Petreñas, C; Huguet, À; Article d'investigació
Language attitudes, use, and competences of students of immigrant origin in Catalan secondary education: a moderated mediation model 2019 Ianos, M.A.; Sansó, C.; Huguet, A.; Petreñas, C. Article d'investigació
Self-identifications of youth in Catalonia: a linguistic acculturation theory approach 2019 Lapresta, Cecilio; Huguet, Ángel; Petreñas, Cristina; Ianos, Adelina Article d'investigació
Acculturation strategies and attitudes and their relationship with the identification of descendants of migrants in the Catalan school context 2019 Petreñas, C.; Ianos, A.; Lapresta C.; Sansó, C. Article d'investigació
Actitudes inclusivas en la formación del profesorado de educación física. Aportaciones desde los Talleres de Acción Directa 2018 Lleixà, Teresa; Ríos, Merche; Gómez, Gabriela; Petreñas, Cristina; Puigdellívol, Ignasi Article d'investigació
Teacher Assistants' Roles in Catalan Classrooms: Promoting Fair and Inclusion-Oriented Support for All 2018 Jardí, A.; Puigdellívol, I.; Petreñas, C. Article d'investigació
Redefining cultural identity through language in young Romanian migrants in Spain 2018 Petreñas, C; Lapresta, C; Huguet, A Article d'investigació
The role of the Support and Attention to Diversity Teacher (SADT) from a community-based perspective: Promoting educational success and educational inclusion for all. 2017 Gómez-Zepeda, G; Petreñas, C; Sabando, D; Puigdellívol, I Article d'investigació
When community becomes an agent of educational support. A communicative research in Learning Communities from Catalonia 2017 Puigdellívol, Ignasi; Molina, Sílvia; Sabando, Dorys; Gómez, Gabriela; Petreñas, Cristina Article d'investigació
Conclusions 2017 Petreñas, Cristina; Sansó, Clara; Janés, Judit; Caballé, Ester Capítol de llibre d'investigació
The role of L1 in the construction of cultural self-identification. Analysis of the trajectories of young Romanian in Catalonia (El papel de la L1 en la construcción de la auto-identificación cultural 2016 Petreñas, C.; Lapresta, C. y Huguet, Á. Article d'investigació
Interacciones y Apoyo Educativo Inclusivo en el desarrollo del Yo del alumnado con problemas conductuales: un estudio de caso en un contexto inclusivo. 2016 Rodríguez, Lídia; Petreñas, Cristina Article d'investigació
Les actituds lingüístiques: el cas dels joves de secundària de la comarca del Baix Cinca 2016 Sansó, C.; Huguet, Á.; Navarro, J. L.; Lapresta, C.; Janés, J.; Ianos, A. y Petreñas, C. Llibre d'investigació
El treball en xarxa per a l'èxit educatiu de l'alumnat amb necessitats educatives especials 2015 Siles, B.; Segura, M.J.; Petreñas, C.; Puigdellívol, I. Article d'investigació
Ciencia y utopía, una formación del profesorado para el éxito de todos y todas 2013 Petreñas C. & Flecha, R. Capítol de llibre docent
From educational segregation to transformative inclusion 2013 Petreñas,C.; Puigdellívol, I.; Campdepadrós, R. Article d'investigació
Comunidades de Aprendizaje 2013 Garcia- Yeste, C.; Lastika, A.L.; Petreñas, C. Article d'investigació
Developing destinies (Review of the book 'Developing destinies: a mayan midwife and town') 2012 Petreñas, C. Article d'investigació
Alfabetització de la salut 2012 Petreñas, C.; Pulido, M.A.; Ruiz, L. Article d'investigació
Diálogos entre personas mayores y ciencia 2012 Soler, M.; Petreñas, C. Article d'investigació
Grupos interactivos: mejora del aprendizaje de todo el alumnado y de la convivencia en los centros educativos. 2012 Foncillas, M.; Petreñas, C.; Cifuentes, M.A. Article d'investigació
Formas de participación y éxito educativo 2012 Gatt, S.; Petreñas, C. Article d'investigació
Migrants girls in secondary education in Spain: fighting to transform difficulties into possibilities 2011 Petreñas C.; Pozuelo, M. & Redondo, G. Capítol de llibre d'investigació
La formació de familiars i INCLUD-ED 2010 Petreñas, C. Article d'investigació
Formació universitària i acreditació dels educadors i educadores de persones adultes 2010 Padrós, M.; Petreñas, C. & Ruiz, L. Article d'investigació
De los mercadillos a la escuela y del instituto al futuro 2010 CREA Llibre d'investigació