DELTELL ARMADA, NURIA

Categoria:
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: Ajuntament de Lleida
Adreça electrònica: nuria.deltell@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Infantil - UdL 2 PRÀCTIQUES ESCOLARS I
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 2 PRÀCTIQUES ESCOLARS I
Grau en Educació Infantil - UdL 4 PRÀCTIQUES ESCOLARS III