AGULLO MORERA, MA JESUS C.

Categoria: ASSOCIAT/ADA T3
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA I TREBALL SOCIAL
Adreça electrònica: mariajesus.agullo@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Psicopedagogia - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Grau en Educació Infantil - UdL 2 PRÀCTIQUES ESCOLARS I
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 2 PRÀCTIQUES ESCOLARS I
Grau en Educació Infantil - UdL 3 PRÀCTIQUES ESCOLARS II
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 3 PRÀCTIQUES ESCOLARS II
Grau en Educació Social - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Educació Primària - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Educació Infantil - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Implementación y evaluación de un proyecto de convivencia y de prevención del acoso escolar: Implicación de toda la comunidad educativa 01/01/2019 30/06/2022 GEMMA FILELLA GUIU, NÚRIA PÉREZ ESCODA
Millorar la qualitat de l'ensenyament universitari incidint en l'atenció tutorial que rep l'alumnat de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de Lleida 01/04/2003 31/05/2004 GEMMA FILELLA GUIU
L'educació emocional en el currículum d'ESO. Una eina per al desenvolupament personal i social 01/06/2000 31/05/2001 GEMMA FILELLA GUIU
Prevención y resolución de conflictos en contextos escolares a traves de la educación emocional 01/10/2007 30/09/2010 RAFAEL BISQUERRA ALZINA
Definició de competències professionals en relació a l'atenció a la diversitat a les titulacions de grau de magisteri i a la de postgrau d'educació especial 31/10/2005 30/10/2006 JORDI LL. COIDURAS RODRIGUEZ
Publicacions Any Autors Tipus
Actividades para la formación de profesionales reflexivos en la acción: una propuesta de desarrollo de competencias desde los créditos prácticos en los estudios de Maestro de Educación Especial 2009 Coiduras J, Valls MJ, Ribes R, Marsellés M, Jové G, Agulló MJ. Article d'investigació
Preliminary evaluation of the implementation of a Mentorship Plan in the Faculty of Education at the University of Lleida (UdL), Spain 2008 Filella, G.; Lara, I.; Soldevila, A.; Nadal, J.; Ribes, R.; Agulló, M.A.; Carrillo, F. Article d'investigació
El desarrollo de capacidades en la formación de maestros: ¿Realidad o Deseo? 2007 Valls MJ.; Ribes R.; Marsellés MA.; Jové G.; Coiduras J.; Agulló MJ. Article d'investigació
Una propuesta de contenidos para desarrollar la conciencia y la regulación emocional en la educación primária. 2007 Soldevila, A; Filella, G; Ribes, R; Agulló, M.J. Article d'investigació
A proposal of contents to develop the emotional conscience and regulation in the Primary School Education 2006 Filella G, Soldevila A, Ribes R, Agulló MJ. Article en premsa
Emocionarse también en las aulas (Contenidos de Educación Emocional en la etapa Infantil y Primaria) 2006 Soldevila A, Filella G, Agulló MJ, Ribes R. CD-ROM docent
Una propuesta de curriculum emocional en educación infantil (3-6 años) 2005 Bisquerra R, Soldevila A, Ribes R, Filella G, Agulló MJ. Article d'investigació
Objetivos y contenidos de un programa de educación emocional para personas mayores. Emociona't 2005 Soldevila A, Ribes R, Filella G, Agulló MJ. Article en premsa
La formación práctica como bisagra en los procesos de innovación y de cambio en la titulación de maestro 2005 Jové G, Agulló MJ, Coiduras J, Marsellés MA, Ribes R, Valls MJ.Cano,S. Article en premsa
Una propuesta de contenidos para desarrollar la conciencia y la regulación emocional en la Educación Primaria. 2005 Soldevila, A., Filella, G.,Ribes R,. Agulló, M. J. Article en llibre
Bases psicopedagògiques de les pràctiques 2004 Jové, G. (coord)., Agulló, M.J., Coiduras, J., Jové, J.J., Marsellés, M.A., Palau,I., Ribes, R. y Valls, M.J. Llibre docent
Quiero enseñar... ¿me enseñas?: el desarrollo de competencias personales durante el período de prácticum en la formación inicial del maestro EE 2004 Marsellés, M.A.; Coiduras, J.; Jové, G.; Agulló, M.J.; Ribe, R.; Valls, M.J. Article d'investigació
El practicum en la titulación de maestro: eje vertebrdor de la mejora en la docencia universitaria y no universitaria 2004 Jové, G. [Coord.]; Agulló, M.J.; Coiduras, J.; Jové, J.J.; Marsellés, M.A.; Palau, I.; Ribes, R.; Valls, M.J. Capítol de llibre docent
Cyrano. Metode per l'autoconfiança. guia tècnica d'orientació professional 2004 Agulló MJ Editor llibre docent
Educación Emocional. Programa para Educación Primaria (6-12 años) 2003 Renom Plana, A. (Coord). Álvarez, M; Agulló MJ., Bisquerra, R.; Filella, G.; et. al. Llibre d'investigació
Elaboración de un cuestionario como instrumento de valoracion de la educación emocional 2002 M. J. Agulló; G. Filella; R.Ribes; J. Sanuy; A. Soldevila Capítol de llibre d'investigació
Problemas para aprender 2002 Agulló MJ Capítol de llibre d'investigació
Estrategias para la orientación universitaria: implementación y evaluación de un Plan de Acción Tutorial en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Lleida ( curso 2003-04) 2000 Filella G, Agulló MA, Carrillo F, Lara I, Nadal J, Ribes R, Soldevila A. Article d'investigació
Análisis de las necesidades y dificultades percibidas de los docentes en relación con las familias de sus alumnos. 2000 Pérez Calvo, RM, Aluja, A, Alsinet, C. Editor actes congrés
Un análisis sobre la percepción de riesgo en la adolescencia 2000 Alsinet, C, Pérez Calvo, RM, Agulló, MJ. Capítol de llibre d'investigació