FERNANDEZ BARROS, ANDREA

Categoria: LECTOR/A
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ
Adreça electrònica: andrea.fernandez@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Primària - UdL 1 MÚSICA I LA SEVA DIDÀCTICA
Grau en Educació Infantil - UdL 1 MÚSICA EN L'EDUCACIÓ INFANTIL
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 1 MÚSICA I LA SEVA DIDÀCTICA
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 2 MÚSICA I LA SEVA DIDÀCTICA
Grau en Educació Primària - UdL 4 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL I
Grau en Educació Primària - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Educació Primària - UdL 4 VEU, COR I ORQUESTRA ESCOLAR
Grau en Educació Infantil - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL I
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 VEU, COR I ORQUESTRA ESCOLAR
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL I
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 VEU, COR I ORQUESTRA ESCOLAR